Download on the App Store Android app on Google Play
Yadease! Yadease!

هوشمندانه بیاموزید!!!

Download on the App Store Android app on Google Play
Stats
Stats
Stats
Previous screenshot Next screenshot
  • Chat 01

    هر آنچه می خواهید از فروشگاه یادیز دریافت کنید

  • Chat 02

    با هوش مصنوعی یادیز برای خود برنامه ریزی کنید

  • Chat 03

    با برنامه ریزی شخصی خود بیاموزید و مرور کنید

  • Chat 04

    با الگوریتم یادیز هوشمندانه به خاطر بسپارید

  • Chat 05

    موفق شوید

یادیز چیکار می کنه ؟

کارت هارو ورق بزنید تا با یادیز آشنا شوید

نویسنده شوید, درآمد کسب کنید

شما به راحتی می توایند در پنل نویسندگان یادیز عضو شوید و یادپک های آموزشی خودرا در فروشگاه یادیز به فروش برسانید

12

با یادیز از تمام توان خود استفاده کنید با یادیز موفق شوید

Yadease! Yadease!

بی صبرانه منتظر حضورتان در تیم یادیز هستیم

معلم هستید؟ تدریس می‌کنید؟ می‌خواهید با ما همکار شوید؟

Hi@Yadease.com

شماره تماس : 02143847420

X